قابل توجه دانشجویان ورودی سال 96:

لطفا فایل زیر را دانلود و تکمیل کنید و پس از تکمیل، آن را از طریق قسمت پایین همین صفحه ارسال کنید.

نکته مهم: نام و نام خانوادگی دانشجو به فارسی نوشته می‌شود به جز در نامگذاری فایل زیر که باید نام لاتین نوشته شود.

دانلود فرم: Stubent Name-96

 


 

ارسال: