درباره آزمایشگاه

امروزه پیل سوختی به یکی از ابزارهای بسیار متداول در تامین انرژی وسایل نقلیه تبدیل شده است. پیشرفت در فناوری این ابزار موجب شده تا انواع کوچک آنها به راحتی در خودروهای شهری مورد استفاده قرار گیرند. پیشرفت‌های رخ‌داده در فناوری ذخیره‌سازی هیدروژن که ایمنی کپسول‌های ذخیره‌ساز را به مراتب ارتقا داده بر این روند شدت بخشیده است. در مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز همانند آزمایشگاه‌‌‌های پیشرو در این حوزه پژوهش روی پیل‌های سوختی به‌عنوان منبعی پاک برای انرژی در حال انجام است. پژوهش در این آزمایشگاه روی دو نوع PEMFC (که با هیدروژن یا اتانول تغذیه می‌شوند) و پیل‌های سوختی میکروبیال با قابلیت تصفیه فاضلاب به همراه استحصال انرژی تمرکز یافته است.

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی
  • تاریخ: ۱۳۹۴
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۶۴۱

تجهیزات این آزمایشگاه که شامل انواع پیل‌های سوختی و لوازم تست می‌باشند به محققین داخل و خارج دانشگاه خدمات ارایه می کنند.