درباره آزمایشگاه

یکی از مشکلات موجود در زمینه‌ی استفاده از پنل‌های فتولتاییک پایین بودن بازده آن ها می باشد. روش های مختلفی جهت ارتقای میزان انرژی تولیدشده این سیستم ها وجود دارد که استفاده از سیستم ردیاب خورشیدی از جمله این روش هاست. آزمایشگاه فتوولتاییک ردیاب دار متصل به شبکه با در اختیار داشتن ۹ پنل ۲۵۵ واتی دارای ردیاب با ظرفیت بیش از ۲ کیلووات در اختیار پژوهشگران قرار دارد. همچنین علاوه بر مجموعه ذکرشده که دارای ردیاب تک‌محوره است، یک ردیاب دومحوره با توان ۲۵۰ وات توسط محققان آزمایشگاه ساخته شده و در حال ارایه سرویس می‌باشد.
  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۲
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۷۱۵

تجهیزات این آزمایشگاه که شامل تجهیزات ایستگاه آب و هوایی مستقر در مجموعه و داده‌برداری از خروجی سیستم‌های فتوولتاییک دارای ردیاب است به محققین داخل و خارج دانشگاه حدمات ارایه می کنند.