ریاست دپارتمان:

دکتر مجید زندی

معاون دپارتمان:

دکتر رقیه گوگ ساز

 

هسته‌های علمی فعال: 1) خورشیدی فتوولتاییک

2) خورشیدی حرارتی

3) هیبریدسازی

4) میکروگرید

5) ذخیره‌سازی انرژی

6) پیل‌های سوختی

7) انرژی بادی

8) بیوانرژی

تعداد اعضای هیات علمی ثابت این مجموعه هم اکنون 8 نفر بوده و 3 عضو هیات علمی وابسته دارد.