درباره آزمایشگاه

تولید توان تجدیدپذیر از منابع خورشیدی و بادی دو فناوری نویدبخش برای آینده سبز بشر هستند. همچنین پیل های سوختی به دلیل شایستگی های فراونی که آنها دارند (مانند بهره ی بالا ، تولید گازهای آلاینده ی کم یا صفر ، و ساختار پیمانه ای انعطاف پذیر ) و پیشرفت سریع در تکنولوژی های پیل سوختی پتانسیل بزرگی برای منابع توان سبز آینده از خود نشان داده اند . بهرحال، هیچ یک از این تکنولوژی ها ذکر شده امروزه کامل نیستند . توان خورشیدی و بادی وابستگی بالایی به شرایط آب و هوایی دارند در حالیکه پیل های سوختی به سوخت هیدروژن غنی نیاز دارند با وجود این ، منابع انرژی تجدید پذیر مختلف می توانند یکدیگر را کامل کنند و سیستم های انرژی تجدید پذیر هیبریدی چندمنبعی (با کنترل مناسب) دارای پتانسیل بزرگی برای فرآهم کردن کیفیت بالاتر و توان قابل اطمینان تر برای مصرف‎‌کننده ها نسبت به یک سیستم مبتنی بریک منبع واحد هستند؛ از این رو، سیستم های انرژی هیبریدی توجهات تحقیقاتی جهانی را به سوی خود جلب کرده است. دپارتمان انرژی های تجدید پذیر دانشگاه شهید بهشتی نیز در راستای تبدیل شدن به قطب انرژی های تجدید پذیر در ایران با در اختیار داشتن تجهیزات کامل و به روز به دنبال گسترش استفاده از سیستم های تجدید پذیر و بهبود بازده آن ها در قالب میکروگرید، در آزمایشگاه سیستم های هیبریدی خود می باشد.

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۲
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۷۱۵

تجهیزات این آزمایشگاه که شامل تجهیزات یک پایلوت میکروگرید با منابع انرژی تجدیدپذیر است به محققین داخل و خارج دانشگاه حدمات ارایه می کنند.