فرانسه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش شماره ۷

با شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال 2020 میلادی، فعالیت بخش‌های مختلف جوامع انسانی تحت اثر این رخداد جهانی قرار گرفت. باتوجه‌به تراکم جمعیت در قسمت‌های گوناگون دانشگاه‌ها از جمله کلاس‌های درس، خوابگاه‌ها، کتاب‌خانه‌ها و سالن‌های غذاخوری، دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مناطق پرریسک شیوع ویروس کرونا شناخته شد. از‌این‌رو، دانشگاه‌ها در سراسر دنیا، به‌خصوص در کشورهای با میزان شیوع بالای ویروس کرونا، اقدام‌های مختلفی در راستای جلوگیری از شیوع این ویروس و از سویی دیگر برقراری امکان ادامه تحصیل در ترم جاری را انجام داده‌اند. در گزارش حاضر، در ابتدا به معرفی کشور فرانسه و سیستم آموزش عالی آن پرداخته شده است. سپس با ارایه اطلاعاتی در زمینه شیوع ویروس کرونا در فرانسه، اقدام‌های صورت گرفته توسط دانشگاه لورن فرانسه در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، مورد بررسی قرارگرفته است.