درباره ما

لابراتوار مهندسی انرژی‌ دانشگاه شهید بهشتی با مدیریت دکتر مجید زندی چهار هدف اساسی زیر را سرلوحه خود جهت قطب‌بودن در حوزه مهندسی انرژی در کشور قرار داده است:

حامیان علمی و پژوهشی لابراتوار

نمودار سازمانی

لینک‌های گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر