درباره ما

لابراتوار مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی با مدیریت دکتر مجید زندی چهار هدف اساسی زیر را سرلوحه خود جهت قطب‌بودن در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور قرار داده است:

حامیان علمی و پژوهشی لابراتوار

نمودار سازمانی

لینک‌های گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر