تماس با واحد آموزش تخصصی

مسئول واحد آموزش تخصصی: مهندس محسن فرزان

تلفن ثابت: ۷۳۹۳۲۷۱۲-۰۲۱

تلفن همراه: ۹۳۳۷۳۷۸۸۲۳

پست الکترونیک: m.farzan {at} redsbu.ir

آدرس: تهران، حکیمیه، بلوار بهار، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان جابربن حیان، اتاق ۲۲۸

کدپستی: ۱۶۵۸۹۵۳۵۷۱