بلاگ

فرصت اجتماعی کرونا (۹)

  • Ehsan Khorrami 
در بخش سوم فرصت اجتماعی کرونا، در مورد آموزش مجازی در مقاطع قبل از دانشگاه تا مقاطع تحصیلی دانشگاهی در به نقد کشیدن زیرساخت‌های فضای مجازی کشور، به ایده ( virtual center of national education ) اشاره شد. امروز این ایده، به‌طور جدی ذهن متولیان نظام آموزشی کشور و بسیاری از کشورهای دیگر فاقد آن‌را، درگیر کرده است.

فرصت اجتماعی کرونا (۸)

  • Ehsan Khorrami 
چند روزه که بازخوانی کتاب قدیمی مرحوم یدالله سحابی، "خلقت انسان" و به توصیه یکی از دوستان قدیمی را تمام کرده‌ام. نیمه اول کتاب مختصری در یادآوری علوم زیست‌شناسی و زمین‌شناسی است. در نیمه دوم راز خلقت، به زیباترین روش بیان شده است. در این نیمه کتاب و براساس آیات قرآن، هشدار ‌داده شده که انسان برای حساب و کتاب آفریده نشده است. در جای جای متن آن، غلبه انسانیت بر اعداد و ارقام، قابل مشاهده است.

فرصت اجتماعی کرونا (۷)

  • Ehsan Khorrami 
ترس همیشه دارای دوجنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت آن، باعث نجات از خطر و رسوب ذهنی جنبه منفی آن، از خطرناک‌ترین موارد مخل آرامش زندگی بشر می‌باشد. جنبه مثبت آن، باعث احتیاط بیشتر و جنبه منفی آن، باعث انباشت انرژی منفی در ذهن می‌گردد. جنبه منفی ترس، از دیرباز همراه بشر و ناشی از ضعف وی بوده است. ضعف بشر در برخورد با پدیده‌های طبیعی و غیرطبیعی پیرامونی، عامل اصلی انباشت ترس در ذهن وی بوده است.

فرصت اجتماعی کرونا (۶)

  • Ehsan Khorrami 
از گذشته‌های دور شادی کردن و خندیدن در تربیت سنتی ایرانیان، به‌عنوان مسئله‌ای جدی و دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، تربیتی و حتی مذهبی بوده است. در بعد مذهبی آن، روایت‌های زیاد و حتی متضادی وجود دارد که تکلیف مومنین را در این قضیه سخت کرده است. خندیدن با صدای بلند، شوخی کردن درجمع، پرهیز از مسخره کردن و از این قسم موضوع‌ها، در آموزه‌های دینی دارای دستورالعمل بوده است.

فرصت اجتماعی کرونا (۵)

  • Ehsan Khorrami 
اگر به میزان پیام‌های رد و بدل شده فضای مجازی و در پدیده همه‌گیری ویروس کووید 19 از ایتدا تا زمان حال در بایگانی خود مراجعه نمایید، با نکته جالبی مواجه خواهید شد. این پدیده مبارک، کاهش چشم‌گیر حجم بازنشر پیام‌های سیاسی نسبت به پیام‌های اجتماعی است.

فرصت اجتماعی کرونا (۴)

  • Ehsan Khorrami 
توصیه سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با پاندامی کووید 19، اول رعایت بهداشت فردی و دوم کاهش شدید ارتباطات اجتماعی است. مورد اول در جامعه ایرانی اثر خوبی به‌جای گذاشته است و رعایت بهداشت فردی به‌نحو چشم‌گیری در بخش بزرگی از جامعه افزایش یافته است.

فرصت اجتماعی کرونا (۳)

  • Ehsan Khorrami 
بخش بزرگی از اقتصاد نحیف ایرانیان قبل از پاندامی ویروس کووید19، بر کسب و کارهای خرد پایه‌گزاری شده است. بخش بزرگی از نیروی کار کشور نیز، نیازهای معیشتی خود را برمبنای درآمد روزانه خود برآورده می‌کنند.

فرصت اجتماعی کرونا (۲)

  • Ehsan Khorrami 
در دوره حکومت ویروس کووید۱۹ بر رفتارهای اجتماعی ایرانیان، تاثیر آن بر تغییر رفتار غذایی مردم را از نظر نباید دور نگه‌داشت.

فرصت اجتماعی کرونا (۱)

  • Ehsan Khorrami 
تهدید جامعه جهانی و به‌خصوص جامعه ایرانی از طرف ویروس کووید۱۹، درعمل در حال تغییر رفتار اجتماعی بشر و به‌خصوص ایرانیان است.

برگزاری ارائه سمینار تیم‌ پژوهشی انرژی بادی ورودی‌۹۷

  • Ehsan Khorrami 
سه تیم پژوهشی پایا‌ن‌نامه از دانشجویان ورودی ۹۷ مهندسی انرژی‌های‌ تجدید‌پذیر(REDSBU) به ارایه سمینار پرداختند. به نقل ازنماینده تیم پژوهشی انرژی بادی مهندس پرهام نظری جلسه ارائه سمینار این تیم از دانشجویان انرژی‌های تجدید‌پذیر ورودی ۹۷ دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مکانیک و انرژی – گروه انرژی‌های تجدید پذیر به ریاست دکتر مجید زندی در این دانشکده برگزار گردید. در ادامه بخشی از چکیده سمیناراین تیم‌ آورده می‌شود: امروزه هزینه‌های… مطالعه بیشتر »برگزاری ارائه سمینار تیم‌ پژوهشی انرژی بادی ورودی‌۹۷