مخابرات

اولین کنفرانس پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق در دانشگاه شهید چمران خوزستان، آغاز به کار کرد

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این همایش با افزایش مهلت ثبت‌نام و با محوریت برق الکترونیک و مخابرات دانشگاه شهید چمران اهواز، پذیرای جامعه علمی-پژوهشی خواهد بود، که شرکت کنندگان این رویداد می‌توانند مقاله‌های خود را به فارسی یا انگلیسی ارسال دارند.