دکتر حمید رضا زندی

فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) گزارش شماره ۸

گزارش حاضر، متن تجمیع‌شده سلسله گزارش‌های تبدیل تهدید به فرصت آموزش و پژوهش غیرحضوری دانشگاهی و به‌خصوص حوزه علوم فنی و مهندسی در ایام همه‌گیری ویروس کرونای کووید19 می‌باشد. در گزارش‌های هفت‌گانه قبل و در ابتدا "تهدید و فرصت‌های پیش‌رو در آموزش و پژوهش غیرحضوری" به‌صورت مجمل بررسی شد. در گزارش‌های دوم الی هفتم، مطالعه تطبیقی عمل‌کردهای آموزشی و پژوهشی به‌صورت غیرحضوری کشورهای "مالزی"، "آلمان"، "انگلستان"، "اسپانیا" و "فرانسه" و دانشگاه‌های مطرح ایران انجام شد. در هر گزارش و به‌طور جداگانه، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش و پژوهش غیرحضوری در دانشگاه‎های کشور باتوجه به رفتار و عمل‌کرد نمونه‌های بررسی شده و به‌خصوص در حوزه علوم فنی و مهندسی ارائه گردید. در گزارش حاضر و با تجمیع و مقایسه کلی رفتارهای عمل‌کردی نمونه‌های بررسی شده، راه‌کارهایی برای بهتر نمودن وضعیت پیش‌آمده ناشی از محدودیت‌های پدیده کووید19 به‌صورت مدون ارائه شده است.

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش شماره ۷

با شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال 2020 میلادی، فعالیت بخش‌های مختلف جوامع انسانی تحت اثر این رخداد جهانی قرار گرفت. باتوجه‌به تراکم جمعیت در قسمت‌های گوناگون دانشگاه‌ها از جمله کلاس‌های درس، خوابگاه‌ها، کتاب‌خانه‌ها و سالن‌های غذاخوری، دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از مناطق پرریسک شیوع ویروس کرونا شناخته شد. از‌این‌رو، دانشگاه‌ها در سراسر دنیا، به‌خصوص در کشورهای با میزان شیوع بالای ویروس کرونا، اقدام‌های مختلفی در راستای جلوگیری از شیوع این ویروس و از سویی دیگر برقراری امکان ادامه تحصیل در ترم جاری را انجام داده‌اند. در گزارش حاضر، در ابتدا به معرفی کشور فرانسه و سیستم آموزش عالی آن پرداخته شده است. سپس با ارایه اطلاعاتی در زمینه شیوع ویروس کرونا در فرانسه، اقدام‌های صورت گرفته توسط دانشگاه لورن فرانسه در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، مورد بررسی قرارگرفته است.