آزمایشگاه فیزیک

درباره آزمایشگاه

این آزمایشگاه تحت عنوان آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته شامل سیستم‌های آزمایشگاهی لازم برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با مباحث پایه‌ای فیزیک الکتریسیته می‌باشد. این سیستم‌ها شامل انواع منابع تغذیه، اسیلوسکوپ، انواع مصرف‌کننده‌ها و مالتی‌مترهای مختلف بستری مناسب را برای درک مفاهیم اولیه فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس فراهم آورده‌اند. علاوه‌براین، برخی تجهیزات موجود در مجموعه آزمایشگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند آزمایشگاه ابرخازن و سامانه‌های تست دیجیتال بر توانمندی این آزمایشگاه افزوده است. سیستم نمایش برهم‌کنش میدان‌های الکترومغناطیس-جاذبه نیز از دیگر توانمندی این مجموعه است.

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر گوگ ساز
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۷۰
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۷۸۵

تجهیزات این آزمایشگاه که شامل تجهیزات پایه‌ای آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته می‌باشد به محققین داخل و خارج دانشگاه خدمات ارایه می‌کند.