درباره آزمایشگاه

انجام پژوهش و تحقیقات در زمینه بهبود مشخصه عملکرد تجهیزات تولید و تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر همانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی، با ابزار شبیه‌سازی ممکن می‌گردد. در شبیه‌سازی سخت‌افزاری برخلاف شبیه‌سازی نرم‌افزاری، باید منابع اولیه انرژی با ابزار مناسبی شبیه‌سازی گردد. بدین‌منظور، در مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر با طراحی و ساخت شبیه‌سازهای بادی و خورشیدی امکان انجام پژوهش در بهبود عملکرد منابع تولید و تبدیل انرژی ممکن گردیده است.

شبیه‌ساز انرژی بادی با استفاده از سیستم دمنده باد به شبیه‌سازی کنترل‌شده انرژی اولیه باد مبادرت نموده و با استفاده از سیستم کنترل خود امکان بررسی مشخصات عملکرد خروجی توربین‌های بادی محورعمودی و محورافقی آزمایشگاهی طراحی‌شده طبق ساختار معین را فراهم می‌سازد.

شبیه‌ساز انرژی خورشیدی با استفاده از منابع نوری SMD و LED به شبیه‌سازی کنترل‌شده انرژی نورانی خورشید مبادرت نموده و با استفاده از سیستم کنترل موجود در آن، امکان بررسی مشخصات عملکردی پنل‌های فتوولتاییک در اعمال شرایط محیطی معین همچون تابش و دما را فراهم می‌سازد.

 

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۴-۱۳۹۳
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۷۱۲
این آزمایشگاه آمادگی همکاری و ارایه داده‌های تجربی به مراکز دانشگاهی و پژوهشی را دارد.

آخرین به‌روزرسانی