قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۹۹:

لطفا فایل « StudentName-99-Register » را دریافت و پس از پرکردن، از طریق پایین صفحه بارگذاری نمایید.

نکته مهم: در بخش «نام و نام خانوادگی دانشجو» نام به فارسی نوشته می‌شود به جز در نامگذاری فایل که باید نام لاتین نوشته شود. 

نامگذاری نمونه: AliAdeli-99-Register.docx
اطلاعات تماس استاد راهنمای دوره:

جناب آقای دکتر خزایی: رایانامه —  ۷۳۹۳۲۶۸۸

اطلاعات تماس کارشناس آموزش دانشکده:

سرکار خانم هرسینی: رایانامه —  ۷۳۹۳۲۶۵۵

اطلاعات تماس کارشناس گروه:

سرکار خانم داودی: رایانامه —  ۷۳۹۳۲۶۴۷

هم‌چنین جهت ارتباط بهتر با دانشجویان محترم، لازم است تا کلیه دانشجویان ورودی ۹۹ در گروه واتساپ مربوط به خود عضو شوند:

عضویت در گروه واتساپ دانشجویان ورودی ۹۹ – روزانه و نوبت دوم

عضویت در گروه واتساپ دانشجویان ورودی ۹۹ – دوره مجازی
 
فرم ثبت نام: 

آخرین به‌روزرسانی