گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی که در دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی مستقر می‌باشد، با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه در گرایش‌های مختلف مهندسی نیاز به مرکزی تحقیقاتی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد. بدین منظور، در بدو راه‌اندازی این گروه، اقدام به راه‌اندازی اولین فاز از مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب چهار آزمایشگاه در بازه زمانی سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳ نمود. این چهار آزمایشگاه شامل:
 1. آزمایشگاه خورشیدی فتوولتاییک ثابت متصل به شبکه
 2. آزمایشگاه خورشیدی فتوولتاییک با ردیاب متصل به شبکه
 3. آزمایشگاه سیستم‌های هیبریدی انرژی (میکروگرید)
 4. آزمایشگاه توربین‌‌‌های بادی
در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ جهت کامل‌ترشدن فرآیند تحقیق و پژوهش در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، دومین فاز از مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب پنج آزمایشگاه راه‌اندازی شد. هم‌چنین در سال ۱۳۹۳ مسئولیت آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی به گروه در قالب مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی واگذار گردید. آزمایشگاه‌های این فاز شامل:
 1. آزمایشگاه شبیه‌سازهای بادی و خورشیدی
 2. آزمایشگاه فناوری نانو در تولید انرژی
 3. آزمایشگاه فناوری نانو در ذخیره‌سازی انرژی
 4. آزمایشگاه سیستم‌های خورشیدی ‌حرارتی
 5. آزمایشگاه پیل‌های سوختی
 6. آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته.
در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ جهت کامل‌ترشدن فرآیند تحقیق و پژوهش در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سومین فاز از مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب دو آزمایشگاه راه‌اندازی شد. آزمایشگاه‌های این فاز شامل:
 1. آزمایشگاه هم‌بست آب، غذا و انرژی
 2. آزمایشگاه برداشت انرژی
طی برنامه‌ریزی انجام‌گرفته تا قبل از سال ۱۴۰۰ توسعه و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های دوارده‌گانه موجود انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر جهت تکمیل فرآیند تحقیق و پژوهش در دیگر حوزه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، راه‌اندازی پنج آزمایشگاه:
 1. آزمایشگاه طراحی و مدل‌سازی سیستم‌های انرژی
 2. آزمایشگاه انرژی اکتیو-پسیو
 3. آزمایشگاه انرژی آبی
 4. آزمایشگاه بیوانرژی
 5. آزمایشگاه انرژی زمین‌گرمایی
 در فاز چهارم برنامه‌ریزی گسترش مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی شده است.
 
 

آخرین به‌روزرسانی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

آخرین به‌روزرسانی