درباره آزمایشگاه

 با توجه به معضل‌های شبکه قدرت در تبدیل و تولید انرژی، تغییر نگرش از تولید متمرکز به تولید پراکنده روزبه‌روز بین متخصصین این حوزه توسعه می‌یابد. از سویی دیگر با تغییر نگرش در استفاده از منابع اولیه انرژی‌های تجدیدپذیر در جایگزینی با منابع اولیه انرژی هیدروکربوری و با درنظرگرفتن عدم قطعیت تامین انرژی در منابع اولیه انرژی تجدیدپذیر، ترکیب منابع تبدیل و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع ذخیره انرژی الکتریکی در قالب سیستم‌های هیبرید انرژی الکتریکی (میکروگرید) به‌صورت فراگیر در شبکه قدرت در حال توسعه می‌باشد.

به‌منظور توسعه تحقیق و پژوهش در حوزه میکروگریدها، با استفاده از سیستم‌های فتوولتاییک و توربین‌های بادی منفصل از شبکه به‌عنوان منابع تولید انرژی و سیستم ذخیره‌ساز انرژی الکتریکی اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه میکروگرید (سیستم‌های هیبریدی انرژی الکتریکی) در مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر شده است. با استفاده از سیستم کنترل و تجهیزات جانبی دیگر نصب‌شده، امکان استحصال ماکزیمم توان از منابع تولید انرژی و کنترل شارژ و دشارژ سیستم ذخیره انرژی الکتریکی ممکن است. از سویی دیگر در این آزمایشگاه، با بار الکترونیکی موجود و تجهیزات موجود در آزمایشگاه پیل سوختی، شبیه‌سازی عملکرد خودروهای برقی ممکن است.

برای تحقیق در زمینه میکروگریدهای متصل به شبکه، پژوهش با تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌های سیستم‌های فتوولتاییک ثابت و باردیاب متصل به شبکه ممکن است.

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی، دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۳-۱۳۹۱
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۷۱۵

این آزمایشگاه آمادگی همکاری و ارایه داده‌های تجربی به مراکز دانشگاهی و پژوهشی را دارد.

آخرین به‌روزرسانی