درباره آزمایشگاه

پس از انقلاب صنعتی اول (اختراع ماشین بخار)، انقلاب صنعتی دوم و سوم (استفاده جامعه بشری از نیروی برق و توسعه زیرساخت‌ها) و انقلاب صنعتی چهارم (فناوری اطلاعات)، در آینده‌ای بسیار نزدیک انقلاب صنعتی پنجم در حوزه انرژی به‌وقوع خواهد پیوست. در انقلاب صنعتی پنجم، استارت‌آپ‌های حوزه‌های نوین انرژی ثروتی زیاد در بازه زمانی کوتاه به‌دست خواهند آوردند و استحصال انرژی از منابع نامتعارف، نیاز روزافزون بشر به انرژی را جوابگو خواهد بود.

به‌منظور انجام تحقیق و پژوهش در استحصال انرژی از منابع نامتعارف در سال ۱۳۹۶ و در مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر آزمایشگاه برداشت انرژی (Energy Harvesting) راه‌اندازی شده است. در این آزمایشگاه، محققان گروه با استفاده از تجهیزات موجود به انجام تحقیق و پژوهش جهت دستیابی به نوآوری در روش‌های مختلف استحصال انرژی از منابع نامتعارف مشغول می‌باشند.

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی،
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۷-۱۳۹۶
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۶۴۱

 

این آزمایشگاه آمادگی همکاری و ارایه داده‌های تجربی به مراکز دانشگاهی و پژوهشی را دارد.

آخرین به‌روزرسانی