با توجه به چالش اساسی ادامه حیات بشر در چهار حوزه امنیت پایدار آب، محیط زیست، غذا و انرژی، نگرش به این چهار حوزه به‌عنوان یک هم‌بست واحد اجتناب‌ناپذیر است. با هدف انجام تحقیق و پژوهش در هم‌بست آب، محیط زیست، غذا و انرژی بر مبنای برنامه‌های توسعه ملی، تیم علمی و پژوهشی با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مهندس انرژی‌های تجدیدپذیر جهت نگرشی علمی و توامان به این چهار حوزه سازمان‌دهی شده است. یکی از جدیدترین ایده‌ها در این حوزه، گلخانه‌های تاریک انرژیتیک در تولید غذا بدون استفاده از آب متعارف، خاک و انرژی سنتی می‌باشد.

پروژه‌های در دست اقدام:

۱- مرکز تحقیقاتی هم‌بست آب، محیط ز یست، غذا و انرژی با نگرش به تولید محصولات استراتژیک غذایی به روش‌های نوین 

در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ با تایید مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر غلامی طرح “مرکز تحقیقاتی هم‌بست آب، غذا و انرژی با نگرش به تولید محصولات استراتژیک غذایی به روش‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی” به عنوان طرحی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی به وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی گردیده است. مطابق تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی بودجه‌ای معادل ۷۶ میلیون دلار به عنوان طرح اولویت‌دار وزارت مطبوع اعلام گردیده است. تجهیز و راه‌اندازی این مرکز تحقیقاتی در مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود. 

۲- ساخت گلخانه تاریک انرژیتیک

با سرمایه‌گذاری مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش خصوصی، تیم عملیاتی شامل آقایان/خانم‌ها دکتر مجید زندی، دکتر عسگری، دکتر شکری، دکتر احترام، دکتر فخاری، دکتر میردریکوند، محسن زندی، شهاب اسلامی، علیرضا امیری‌تبار، فرید طاهرپور، آرین تاجیک، مهدی صوفی، سارا محمودیان، مهرزاد رهباردار، یزدان الواری، معین محمدپور و ابوالقاسم مسیبی و … برنامه‌ریزی ساخت نمونه اولیه گلخانه تاریک انرژیتیک با هدف رفع چالش نباز کشور به غذا بدون استفاده از آب متعارف، خاک متعارف و انرژی متعارف آغاز گردیده است. گام بعدی بعد از انجام آزمایش‌ها در نمونه اولیه، ساخت ماشین اتوماتیک تامین محصول غذایی تازه در زندگی شهری می‌باشد. در این گل‌خانه مدرن، کنترل پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار موجود زنده شامل دما، نور، رطوبت، دوره و حجم غذایی، گازهای موردنیاز فتوسنتز و دیگر پارامترهای رفتاری، مدیریت رشد و نمو موجود زنده را ممکن ساخته است.

۳- ساخت گلخانه تاریک انرژیتیک استاکاشت و مینی استاکاشت

با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، تیم عملیاتی ساخت گلخانه تاریک انرژیتیک، برنامه‌ریزی ساخت نمونه اولیه ماشین اتوماتیک تامین محصول غذایی تازه با ابعاد متوسط و کوچک و با هدف استفاده فراگیر خانگی از گلخانه‌های تاریک انرژیتیک را آغاز کرده است. گام بعدی بعد از انجام آزمایش‌ها در نمونه‌های اولیه، تولید انبوه آنها جهت استفاده در زندگی شهری می‌باشد.

۴- کنترل آلودگی هوای شهری با استفاده از فاضلاب

با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، طراحی تبدیل دو تهدید عمده در زندگی شهری (آلودگی هوا و فاضلاب شهری) به فرصت با استفاده از نگرش حجمی به هم‌بست آب، محیط زیست، غذا و انرژی در حال انجام است. گام بعدی، ساخت نمونه آزمایشگاهی این ایده خواهد بود.


فارغ‌التحصیلان:

 • حسین اخباری
 • امین بختیاری
 • محمد امینی
 • شهاب اسلامی
 • کسری فرناق
 • حامد رسولی
 • علیرضا امیری‌تبار
 • فرشاد سرایی
 • عظیم شاکری
 • محمدحسین رجبی
 • مجتبی احمدی
 • زهرا پوررضا موحد

دانشجویان:

 • آرین تاجیک
 • فرید طاهرپور
 • سارا محمودیان یونسی
 • حلیمه جلیل سرقلعه
 • مهدی صوفی
 • مهرزاد رهباردار
 • یزدان الواری

آخرین به‌روزرسانی