گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را در قالب تعدادی تیم علمی و پژوهشی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سازماندهی نموده است. عملکرد کار گروهی در این تیم‌های علمی و پژوهشی توسط تعدادی از اساتید گروه، فارغ‌التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، باعث تداوم در پیگیری امور پژوهشی جهت نیل به نوآوری‌های زیادی در جهت رفع چالش‌های اساسی کشور شده است. 

فرآیند عملکرد در تیم‌های علمی و پژوهشی بررسی و تحلیل ایده‌های نوین در قالب کار گروهی و در حوزه‌های مرتبط و انتخاب ایده‌های عملیاتی در راهکارهایی برای چالش‌های ملی این حوزه‌ها می‌باشد. پس از انتخاب ایده‌ها، ایده‌های برتر به‌صورت نمونه‌های آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی به فناوری تبدیل می‌گردند. هدف نهایی تبدیل این فناوری‌ها به محصول ملی می‌باشد. 

آخرین به‌روزرسانی تیم‌های علمی و پژوهشی در سال ۱۳۹۷در قالب ۱۰ تیم زیر سازماندهی شده است:

  1. هم‌بست آب، محیط زیست، غذا و انرژی (Water, Environment, Food & Energy Nexus)
  2. انرژی شهری (Urban Energy)
  3. آینده‌نگری انرژی (Energy Forecasting)
  4. انرژی بادی (Wind Energy)
  5. برداشت انرژی (Energy Harvesting)
  6. سیستم‌های هیبریدی انرژی (میکروگریدها) (Energy Hybrid Sys. Microgrids)
  7. سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی (Energy Storage Systems)
  8. سیستم‌های خورشیدی فتوولتاییک (Photovoltaic Solar Systems)
  9. سیستم‌های خورشیدی حرارتی (Thermal Solar Systems)
  10. پیل‌های سوختی (Fuel Cells)

آخرین به‌روزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

آخرین به‌روزرسانی