بارش شدید تگرگ دراواخر زمستان ۱۳۹۸ در شهر تهران منجر به شکسته شدن صفحه روی سنسور باکس SMA شد که در نتیجه این اتفاق و نفوذ آب به داخل آن، این سنسور باکس از کار افتاد. پس از این اتفاق، با خرید نمونه جدید سنسور باکس SMA، کارشناسان لابراتوار مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی اقدام به تعویض نمونه آسیب دیده نمودند.

از این پس، هم‌چون گذشته، با استفاده از این سنسور باکس به‌همراه سنسورهای دمای پنل خورشیدی و بادسنج، جمع‌آوری دیتای هواشناسی (شدت تابش، دما و سرعت باد) مربوط به نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک ۱۵ کیلووات پشت‌بامی در مجموعه لابراتوارهای مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی صورت می‌پذیرد.

محققان و پژوهش‎گران این لابراتوار از دیتای‌های این سنسور باکس جهت انجام پژوهش‌های آزمایشگاهی و تجربی در حوزه انرژی خورشیدی بهره‌برداری می‌کنند.

سنسور باکس آسیب دیده لابراتوار
نصب سنسور باکس SMA جدید در لابراتوار مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

آخرین به‌روزرسانی