نیروگاه فتوولتاییک 15 کیلووات
نصب‌ شده در پردیس شهید عباسپور
مجموعه آزمایشگاه‌های مهندسی انرژی‌‌های تجدیدپذیر
12 آزمایشگاه در شاخه‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر
پایلوت فتوولتاییک دارای ردیاب
واحد 2.3 کیلوواتی دارای ترکر تک محوره

آینده‌ای سبزتر

تلاقی دانش و فناوری

توسعه تجاری‌محور

در یک نگاه

انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده انرژی بشر نقشی انکارناپذیر خواهند داشت. نیاز به توسعه پایدار در جهت تضمین دسترسی به منابع برای نسل‌های آینده موجب شده تا پژوهشگران و سیاست‌گزاران حوزه انرژی در دنیا و ایران، نگاه خود را به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر در اشکال مختلف آن معطوف نمایند. انرژی خورشیدی، انرژی بادی، اشکال تجدیدپذیر پیل‌های سوختی هیدروژنی، انرژی زمین گرمایی، بیومس تنها دسته‌ای از حوزه وسیع انرژی‌های تجدیدپذیرند و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک با پیشرفت فناوری ذخیره‌سازه‌های انرژی، منابع انرژی سنتی جای خود را به این دست منابع انرژی تجدیدپذیر بدهند.
این گروه جمعی از متخصصین برگزیده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را در خود جای داده است، متخصصینی که در قالب کمیته‌های تخصصی و با به‌کارگیری اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پژوهش‌های به‌روز در حوزه‌های مخصوص به خود اشتغال دارند. این گروه با انتقال دانسته‌ها و تجربه‌هایی از کشورهای صاحب دانش و فناوری تلاش دارد تا قطبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور باشد. وجود چنین قطبی در کشور می‌تواند به جذب بیشتر متخصصین مقیم خارج کمک شایانی نماید، امری که تاکنون با جذب چندین دانشجوی پسادکترا به‌صورت نسبی محقق شده است.

همکاران پژوهشی داخلی و بین‌المللی

FrenchEnglish