گزارش‌های علمی

استفاده از گرمای خورشید با استفاده از مواد جدید برای تولید برق تجدیدپذیر ارزان تر

تیمی از محققین دانشگاه Purdue یک ماده و فرآیند تولید جدیدی را ایجاد کرده اند که یکی از راه های بهینه استفاده از انرژی خورشیدی در تولید برق می باشد. یک پژوهش جدید در راستای افزایش راندمان تولید برق از گرمای خورشید انجام گرفته است. در این روش با استفاده از صفحات سرامیک – فلزی، انتقال حرارت در دماها و فشارهای بالاتری انجام شده است. انرژی خورشیدی تنها کمتر از ۲ درصد برق ایالات متحده را تامین می کند اما اگرهزینه تولید و ذخیره سازی برق خورشیدی برای استفاده از آن در روزهای ابری و شب ها کاهش یابد، قطعا انرژی خورشیدی سهم بیشتری در برق کلی تولیدی خواهد داشت.مطالعه بیشتر »استفاده از گرمای خورشید با استفاده از مواد جدید برای تولید برق تجدیدپذیر ارزان تر