ژورنال کلاب

اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی برگزار شد.

اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی به همت گروه مهندسی انرژی‎های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. هدف از برگزاری ژورنال کلاب تجدیدپذیر تحلیل و بررسی جدیدترین مقالات معتبر علمی منتشر شده در بخش انرژی‎های تجدیدپذیر به منظور تداوم حرکت پژوهشگران این دانشکده در مرزهای دانش و فناوری در حوزه یاد شده است. در اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی که در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ و باحضور جمعی… مطالعه بیشتر »اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی برگزار شد.