کره تولید کننده برق خورشیدی

یک آرشیتکت آلمانی به نام آندره بروسل باور دارد که روشی نوین برای تولید برق از خورشید یافته است که حتی در مناطق کم نور و یا در طول شب نیز قابلیت استفاده دارد. کمپانی او به نام raw lemon یک نمونه اولیه از دستگاهی کروی با قابلیت تولید برق از انرژی خورشید ساخته است که آن را beta ray می نامند. تکنولوژی آنها اصول هندسه ی کروی را با یک سیستم ترکر دار دومحوره ترکیب می نماید و بازدهی دو برابر یک پنل خورشیدی معمولی در مساحتی بسیار کمتر خواهد داشت. این طراحی مدرن می تواند در سطوح شیب دار، دیوار ساختمانها و به طور کلی هرجایی که در معرض آسمان و نور خورشید قرار دارد، نصب شود.حتی میتوان از آن به عنوان یک ایستگاه شارژ خودرو های الکتریکی استفاده نمود.

“The beta. Ray comes with a hybrid collector to convert daily electricity and thermal energy at the same time. While reducing the silicon cell area to 25% with the equivalent power output by using our ultra-transmission Ball Lens point focusing concentrator, it operates at efficiency levels of nearly 57% in hybrid mode. At nighttime the Ball Lens can transform into a high-power lamp to illuminate your location, simply by using a few LED’s. The station is designed for off grid conditions as well as to supplement buildings’ consumption of electricity and thermal circuits like hot water.”