سرفصل دروس رشته مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در مقطع کارشناسی ارشد

این رشته که از سال ۱۳۹۱ در گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر راه‌اندازی شده است دارای دروس زیر است:

درس های اجباری

مبانی انرژی‌های تجدیدپذیر ………… ۳ واحد

انرژی بادی ………………………………… ۳ واحد

انرژی خورشیدی ……………………….. ۳ واحد

سمینار ……………………………………… ۲ واحد

پایان‌نامه …………………………………… ۶ واحد

درس‌های اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ ذخیره سازی انرژی الکتریکی و الکتروشیمیایی ۳
۲ انرژی زیستی ۳
۳ انرژی آبی ۳
۴ ذخیره سازی انرژی مکانیکی و هیدروژن ۳
۵ انرژی اکتیو و پسیو ۳
۶ کنترل در انرژی‌های تجدیدپذیر ۳
۷ منابع و مصارف انرژی ۳
۸ تبدیل انرژی در انرژی‌های تجدیدپذیر ۳
۹ مدل‌سازی و تحلیل پایداری سیستم‌های تجدیدپذیر ۳
۱۰ آینده‌نگری و رصد انرژی ۳
۱۱ مبدل‌های قدرت سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر ۳
۱۲ انرژی و محیط‌زیست ۳
۱۳ ریاضی در انرژی ۳
۱۴ پیل‌های سوختی ۳
۱۵ طراحی سیستم‌های حرارتی خورشیدی ۳
۱۶ طراحی سیستم‌های فتوولتاییک خورشیدی ۳
۱۷ طراحی سیستم‌های بادی ۳
۱۸ طراحی آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی ۳
۱۹ سیستم‌های هیبرید انرژی و میکروگرید ۳
۲۰ تحلیل سیستم‌ها و ممیزی انرژی ۳
جمع واحدها ۶۰


نکته ۱- درس مبانی انرژی تجدیدپذیر باید در ترم اول ورود اخذ شود.
نکته ۲-برای اخذ درس ردیف ۱۷ باید درس اجباری انرژی بادی قبلا اخذ شده باشد.
نکته ۳- برای اخذ درس ردیف ۱۶ باید قبلا درس اجباری انرژی خورشیدی اخذ شده باشد.