قبولی فارغ‌التحصیلان گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در دوره دکترا

  • admin 

با افتخار، قبولی فارغ‌التحصیلان گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در دوره دکترای تخصصی را به آقایان مهندس شهاب اسلامی، محمد جاویدمهر، سید عبدالکریم میرکریمی، فرشاد سرایی و محمدحسین رجبی تبریک می‌گوییم.

رشته‌محل‌های قبولی ایشان به شرح زیر است:

۱- مهندس شهاب اسلامی — دکترای سیستم‌های انرژی – مدلسازی انرژی – دانشگاه تهران

۲- مهندس محمد جاویدمهر — دکترای سیستم‌های انرژی – فناوری انرژی – دانشگاه تهران

۳- مهندس سید عبدالکریم میرکریمی — دکترای برق – قدرت – دانشگاه شهید بهشتی

۴- مهندس فرشاد سرایی —  دکترای سیستم‌های انرژی – انرژی و محیط زیست – دانشگاه علوم و تحقیقات

۵- مهندس محمد حسین رجبی — دکترای سیستم‌های انرژی – مدلسازی انرژی – دانشگاه علوم و تحقیقات

برای ایشان در تمامی مراحل زندگی موفقیت و سربلندی را آرزو می‌کنیم.