سمینار الگوهای همکاری فناورانه قابل پیاده‌سازی در صنعت برق

  • admin 
دفتر تجاری‌سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو در راستای ماموریت تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و پیاده‌سازی زنجیره ایده تا صادرات درمجموعه صنعت برق و انرژی و همچنین در چارچوب ارائه‌ی حمایت «آموزش و سمینارهای تخصصی» بسته‌ی حمایت از تحقیقات بخش خصوصی، سمینار «الگوهای همکاری فناورانه قابل پیاده‌سازی در صنعت برق» را برگزار می‌کند؛ 

از کلیه‌ی علاقمندان به مفاهیم و مدل‌های همکاری فناورانه، عوامل موثر بر موفقیت همکاری فناورانه و شناسایی کارکردهای فرآیند انتقال فناوری دعوت می‌شود در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹ الی ۱۱ در محل سالن کنفرانس فردوسی پژوهشگاه نیرو حضور بهم رسانند.