دومین کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران

دومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر ایران
تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما