برگزاری جلسه مدیر و اعضای گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر با ریاست پردیس شهید عباسپور

جلسه مدیر و برخی از اعضای گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی با ریاست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور این دانشگاه، در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۵ برگزار شد.

در این جلسه که در محل دفتر ریاست پردیس شهید فنی و مهندسی شهید عباسپور تشکیل شد، جناب آقای دکتر مجید زندی، مدیرگروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی، ضمن معرفی اعضای گروه و حوزه‌های تحقیقاتی آن‌ها، از آمادگی کامل گروه جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی، خبر داد.

در همین راستا، جناب آقای دکتر برزویی، رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، با اعلام حمایت از فعالیت‌های پژوهشی گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، قول همکاری و مساعدت جهت امکان پذیرش دانشجو در مقطع دکترا در گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی را نیز دادند.

برگزاری جلسه مدیر و برخی ازاعضای گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر با ریاست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور