برگزاری ارائه سمینار تیم‌ پژوهشی برداشت انرژی ورودی‌های۹۷

سه تیم پژوهشی پایا‌ن‌نامه از دانشجویان ورودی ۹۷ مهندسی انرژی‌های‌ تجدید‌پذیر(REDSBU) به ارایه سمینار پرداختند.

به نقل ازنماینده تیم پژوهشی برداشت انرژی مهندس شیرین باقری جلسه ارائه سمینار سه تیم از دانشجویان انرژی‌های تجدید‌پذیر ورودی ۹۷ دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مکانیک و انرژی – گروه انرژی‌های تجدید پذیر به ریاست دکتر مجید زندی در این دانشکده برگزار گردید.

در ادامه بخشی از چکیده سمینار یکی از تیم‌ها آورده می‌شود:

برداشت انرژی به معنای به‌کارگیری و تبدیل انرژی‌های غیرمتعارف موجود در محیط، به انرژی مصرفی مورد نیاز است. در این تعریف، تبدیل انرژی ناشی از ارتعاش محیطی را می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های انتقال الکترومغناطیسی، الکترواستاتیک یا پیزوالکتریک[۱] انجام داد. هدف نهایی بسیاری از پژوهش‌گران این است که چگونه می‌توان از منابع انرژی نامتعارف طبیعی برای تولید انرژی الکتریکی پایدار استفاده کرد. در این رابطه، پیزوالکتریک‌ها توجه زیادی از آنان را به خود جلب کرده است. در این پژوهش تلاش  می‌شود، با استفاده از انتقال‌دهنده پیزوالکتریک و پدیده ارتعاش ناشی از گردابه[۲] در توربین بادی بدون پره بهینه‌سازی ابعادی (شیرین باقری)، ساخت نمونه آزمایشگاهی (المیرا فراهانی) و طراحی و ساخت مدار الکتریکی (حلیمه جلیل سرقلعه) انجام ‌شود.
 


[۱] Piezoelectric
[۲] Vortex Induced Vibration (VIV)

گروه تحقیقاتی پایاننامه و انرژی‌های نامتعارف REDSBU