بازدید جناب آقای صدوق ریاست دانشگاه شهید بهشتی وهیات همراه از مجموعه آزمایشگاه‌های انرژی تجدیدپذیر

روز شنبه ۳۰ دی‌ماه اقای دکتر صدوق ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی و اقای دکتر لیاقتی ریاست جدید پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور و هیات همراه خود از مجموعه آزمایشگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بازدید نموده و با دستاوردهای جدید این مجموعه آشنا شدند. تاکید بر راه اندازی آزمایشگاه چرخه آب، غذا و انرژی از موارد برجسته این بازدید بود و پس پایان این بازدید قرار بر این شد که به زودی این آزمایشگاه زیر نظر دکتر زندی تاسیس و کار خود را آغاز کند.