اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی برگزار شد.

اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی به همت گروه مهندسی انرژی‎های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

هدف از برگزاری ژورنال کلاب تجدیدپذیر تحلیل و بررسی جدیدترین مقالات معتبر علمی منتشر شده در بخش انرژی‎های تجدیدپذیر به منظور تداوم حرکت پژوهشگران این دانشکده در مرزهای دانش و فناوری در حوزه یاد شده است.

در اولین ژورنال کلاب تجدیدپذیر بهشتی که در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ و باحضور جمعی از دانشجویان دانشکده های مهندسی مکانیک و انرژی و برق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، جناب آقای مسیبی، به ارائه در مورد مقاله Batteries and fuel cells for emerging electric vehicle markets از ژورنال معتبر Nature Energy پرداختند. در انتها،شرکت کنندگان در کلاب به بحث و پرسش و پاسخ در مورد مطالب مطرح شده پرداختند.