اعضای هیات علمی اصلی

ردیف       نام کامل       اطلاعات تماس
۱ دکتر مجید زندی صفحه شخصی — رزومه — CV
۲ دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی  وبگاه شخصی
۳ دکتر علی ذبیحی وبگاه شخصی
۴ دکتر پویان هاشمی طاری  
۵  دکتر مختار بیدی  صفحه شخصی
۶  دکتر ایمان خزایی  صفحه شخصی

اعضای هیات علمی همکار و وابسته

ردیف       نام کامل       اطلاعات تماس
۱ دکتر رامین حقیقی خوشخو  صفحه شخصی
۲  دکتر امیرسعید شیرانی  رزومه فردی
۳ دکتر محمد عامری  صفحه شخصی
۴   دکتر رضا قادری  صفحه شخصی
 ۵  دکتر مهدی پورقلی  صفحه شخصی
 ۶   دکتر محمد مجدم  صغحه شخصی
 ۷  دکتر احمد سالم‌نیا  صفحه شخصی
 ۸  دکتر پدرام صفرپور  صفحه شخصی
۹ دکتر محمد میردریکوند صفحه شخصی
۱۰  دکتر مریم امیرحسینی  صفحه شخصی
۱۱  دکتر جواد فخاری  صفحه شخصی
۱۲ دکتر ابوالقاسم علی‌قارداشی  صفحه شخصی
۱۳ دکتر علی جهانگیری رزومه فردی
۱۴ دکتر سید ابوالفضل موسوی ترشیزی  رزومه فردی
۱۵ دکتر مصطفی رجبی مشهدی  
۱۶ دکتر سیدرضا شمشیرگران  
 

آخرین به‌روزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷