درباره آزمایشگاه

تغییر رویکرد جامعه بشری در الگوی استفاده از منابع اولیه انرژی‌های سنتی به‌سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، انجام پژوهش‌های کاربردی در منابع نوین تولید و تبدیل انرژی را ضروری می‌نماید. فناوری نانو در این حوزه، ابزاری مهم می‌باشد.
در این آزمایشگاه، انجام پژوهش در زمینه طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی فتوولتاییک راندمان‌ بالا از سویی و منابع نوین استحصال انرژی از سویی دیگر ممکن است. سامانه لایه‌نشانی بخار شیمیایی به‌کمک پلاسما (PECVD) در ساخت سلول‌های فتوولتاییک راندمان‌ بالا در این آزمایشگاه با تجهیزات جانبی خود در اختیار محققان این حوزه جهت انجام تحقیقات کاربردی و بنیادی قرار دارد. همچنین پژوهش‌های کاربردی و بنیادی مرتبط با روش‌های مختلف نوین استحصال انرژی مانند استفاده از پیزوالکتریک‌ها در این آزمایشگاه و توسط پژوهشگران این حوزه در حال انجام است.
آزمایشگاه فناوری نانو در تولید انرژی، با استفاده از تجهیزات موردنیاز (Energy Harvesting) زیرساخت مناسبی را برای انجام پژوهش‌های مرتبط با تجهیزات نوین تولید و تبدیل انرژی فراهم نموده است.

 

 

  • مسئول آزمایشگاه: دکتر مجید زندی
  • تاریخ تاسیس: ۱۳۹۴-۱۳۹۳
  • شماره تلفن: ۰۲۱۷۳۹۳۲۶۴۱
این آزمایشگاه آمادگی همکاری و ارایه داده‌های تجربی به مراکز دانشگاهی و پژوهشی را دارد.