دوره‌های آموزشی

نمایش یک نتیجه

 • طراحی فنی نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی/ بهمن ماه

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی و شبیه سازی نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی/ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی سیستم‌های حرارتی خورشیدی با استفاده از نرم ‏افزار T*SOL همراه با کارگاه عملی/ بهمن ماه

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی/اتمام ثبت نام

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی/اتمام ثبت نام

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی / اتمام ثبت نام

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی/ اتمام ثبت نام

  تومان900,000 تومان700,000
 • طراحی فنی نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک با نرم افزار PVsyst همراه با کارگاه عملی/ اتمام ثبت نام

  تومان900,000 تومان700,000
FrenchEnglish