تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور- گزارش ۵

مطالعه موردي: دانشگاه‌هاي كشور اسپانيا در گزارش پنجم از ادامه سلسله گزارش‌های گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی با هدف تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری، به ارایه برنامه‌های دانشگاهی در کشور اسپانیا تحت شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) پرداخته شده است. بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را از جناب آقای دکتر مختار بیدی که سرپرستی تهیه گزارش را برعهده داشتند، ابراز می‌دارم. از آقایان سیدرضا شمشیرگران و ابوالقاسم مسیبی مدرسان محترم گروه و محسن فرزان که زحمت زیادی در ویرایش گزارش را متحمل شده، سپاس‌گزاری می‌نمایم. از دیگر همکاران گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر که چون همیشه در جلسه‌های مستمر، در تدوین سلسله گزارش‌های آموزش و پژوهش غیرحضوری ناشی از پدیده همه‌گیری ویروس کووید19 همکاری می‌نمایند نیز سپاس‌ خود را ابراز می‌نمایم. مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی دکتر مجید زندی گزارش شماره 5 دانشگاه‌های اسپانیادریافت ...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید۱۹) در کشور گزارش ۴

مطالعه موردی: کشور انگلستان دانشگاه کمبریج در راستای سلسله گزارش‌های گروه مهندسي انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهيد بهشتي که از ابتدای سال 1399 با هدف تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش غيرحضوری تدوین و منتشر شده است، طي گزارش‌های دوم و سوم به بررسي اقدام‌ها، سياست‌های اجرایي و راهکارها در دو کشور آلمان و مالزی پرداخته‌شده است. در گزارش چهارم به ارایه برنامه‌های جایگزین دانشگاهي در کشور انگلستان تحت شرایط همه‌گيری ویروس کرونا (کووید19) بدین‌وسيله نمونه‌های از نظام‌های آموزشي که به‌شدت تحت تاثير تعطيلي واحدها و رکود درآمدی و بحران اقتصادی ناشي از انصراف دانشجویان قرار دارد، پرداخته‌شده است. این گزارش ضوابط جدید و سياست‌های آموزش غيرحضوری در دانشگاه کمبریج را حول سه محور کلان آموزش، پژوهش و ارزیابي، به‌منظور بهره‌برداری در تدوین نقش هردانشگاه در صورت تداوم این بيماری ارایه مي‌دهد. بدین‌وسيله مراتب سپاس خود را از سرکار خانم دکتر سپيده عابدی که سرپرستی تهيه گزارش را برعهده داشتند، ابراز مي‌دارم. از آقایان...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا (ویروس کووید ۱۹) در کشور گزارش ۳

مطالعه موردی: کشور آلمان- دانشگاه فنی مونیخ گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در سلسله گزارش‌های «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی» در تلاش است تا ساختار فعلی آموزش و پژوهش مجازی در کشور را تحت اثر همه‌گیری بیماری کرونا (کووید 19) آسیب‌شناسی و تحلیل نماید. در این سلسله گزارش‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود اثرگزاری آموزش و پژوهش مجازی با تمرکز بر حوزه مهندسی ارایه می‌شود.در گزارش حاضر، اقدام‌ها و سیاست‌های کشور آلمان (با تمرکز بر دانشگاه فنی مونیخ) در مواجهه با تهدیدهای همه‌گیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شده‌است. در نهایت باتوجه به شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش مجازی در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارایه شده‌است. شایسته است تا در این فرصت از آقای ابوالقاسم مسیبی نگارنده این گزارش و آقای محسن فرزان در همکاری خاص درتهیه آن و دیگر همکاران گروه مهندسی انرژیهای‌های تجدیدپذیر که در جلسه‌های متعدد...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور گزارش ۲

مطالعه موردي دانشگاه صنعتي پتروناس مالزي گزارش حاضر به نحوه مواجهه دانشگاه‌هاي مالزي- مطالعه موردي دانشگاه صنعتي پتروناس- با بحران كوويد 19 اختصاص دارد. لازم به ذكر است كه كشور مالزي با جمعيتي بالغ بر 29 ميليون نفر (61% مسلمان)، در كل داراي 80 دانشگاه (20 دانشگاه دولتي و 60 دانشگاه خصوصي) مي‌باشد. بيش از 90000 دانشجوي بين‌المللي در اين كشور مشغول به تحصيل هستند.  ابتلا به كوويد 19 در كشور مالزي اولين بار در تاريخ 10 مارچ 2020 (20 اسفند 1398) گزارش شده و طبق آمار منتشر شده در زمان نوشتن اين گزارش، كل مبتلايان اين كشور 6176 نفر، افراد در حال درمان 1747 نفر، افراد بهبود يافته 4326 نفر و افراد جانباخته 103 نفر مي‌باشد. اثر کرونا ویروس بر آموزش عالی در کشور مالزی - دانشگاه صنعتی پطروناس (14-02-99)دریافت ...
خواندن ادامه

تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی گزارش ۱

در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید 19) در کشور پس از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در اسفند سال ۱۳۹۸ و اقدام دولت مبنی بر تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاه‌ها، آموزش ‌عالی در کشور با پدیده جدیدی به نام آموزش و حتی پژوهش مجازی روبرو شده که پیش از این، چندان با جدیت به آن نپرداخته است. متن حاضر، حاصل مباحث مطرح‌شده در جلسه‌های اضطراری و فشرده هفتگی گروه مهندسی انرژي‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژي دانشگاه شهید بهشتی در این دوره است که توسط دکتر سید رضا شمشیرگران، دکتر سپیده عابدی و آقای مهندس ابوالقاسم مسیبی از اعضای گروه مذکور، به رشته‌تحریر در آمده است. این متن، به‌عنوان نخستین گزارش از سلسله‌ گزارش‌هایی است که برای شناخت بیشتر فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش مجازی در حوزه مهندسی نگاشته خواهد شدکه قابل تعمیم بر دیگر رشته‌های دانشگاهی نیز خواهد بود. در گزارش‌های بعدی، مباحث مطرح شده در این متن با تفصیل و واكاوي بیشتری مورد بررسی قرار...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۹)

روی‌کرد مثبت به فناوری‌های نوین آموزشی مطلب نهم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا را در مورد "روی‌کرد مثبت به فناوری‌های نوین آموزشی" با شما به اشتراک می‌گزارم.در بخش سوم فرصت اجتماعی کرونا، در مورد آموزش مجازی در مقاطع قبل از دانشگاه تا مقاطع تحصیلی دانشگاهی در به نقد کشیدن زیرساخت‌های فضای مجازی کشور، به ایده ( Center of national virtual education ) اشاره شد. امروز این ایده، به‌طور جدی ذهن متولیان نظام آموزشی کشور و بسیاری از کشورهای دیگر فاقد آن‌را، درگیر کرده است. روی‌کرد مثبت در استفاده هرچه بیشتر و بهینه از ابزار نوین فناورانه در آموزش و در کلیه مقاطع تحصیلی، امروز طرفداران بسیار بیشتری پیدا کرده است. در قرنطینه خانگی ناشی از همه‌گیری ویروس کووید19، بیش‌ترین سختی را معلمان زحمت‌کش دوره ابتدایی در استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش مقطع ابتدایی و در مواجهه با کوچک‌ترین رده سنی دانش‌آموزی‌ متحمل می‌شوند. آنان درگیر سخت‌ترین تجربه، در طول دوران معلمی خود تاکنون هستند. معلمان دوره متوسطه نیز در مواجهه...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۸)

غلبه انسانیت بر ارقام ریاضی مطلب هشتم رنسانس اجتماعی کرونا، در مورد " غلبه انسانیت بر ارقام ریاضی" را اینجا می‌نویسم.چند روزه که بازخوانی کتاب قدیمی مرحوم یدالله سحابی، "خلقت انسان" و به توصیه یکی از دوستان قدیمی را تمام کرده‌ام. نیمه اول کتاب مختصری در یادآوری علوم زیست‌شناسی و زمین‌شناسی است. در نیمه دوم راز خلقت، به زیباترین روش بیان شده است. در این نیمه کتاب و براساس آیات قرآن، هشدار ‌داده شده که انسان برای حساب و کتاب آفریده نشده است. در جای جای متن آن، غلبه انسانیت بر اعداد و ارقام، قابل مشاهده است. اگر آدم ابوالبشر را اولین انسان دارای معرفت تلقی نماییم، بلافاصله در ابتدای خلقت و با غلبه رفتار حساب‌گرایانه بر افکار انسانی، شروع دردسرهای وی آغاز گردید. اولین رفتار حساب‌گرایانه در نسل حضرت آدم، به کشته شدن هابیل توسط قابیل منتهی شد. تا امروز و با پیشرفت شگرف علم بشری، حساب و کتاب و عدد و رقم، لحظه به لحظه ارزش بیشتری و...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۷)

گذر از ترس ذهنی به بینش عقلی مطلب هفتم رنسانس اجتماعی کرونا، در مورد "گذر از ترس ذهنی به بینش عقلی" را اینجا با دوستان عزیزم به اشتراک می‌گزارم.ترس همیشه دارای دوجنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت آن، باعث نجات از خطر و رسوب ذهنی جنبه منفی آن، از خطرناک‌ترین موارد مخل آرامش زندگی بشر می‌باشد. جنبه مثبت آن، باعث احتیاط بیشتر و جنبه منفی آن، باعث انباشت انرژی منفی در ذهن می‌گردد. جنبه منفی ترس، از دیرباز همراه بشر و ناشی از ضعف وی بوده است. ضعف بشر در برخورد با پدیده‌های طبیعی و غیرطبیعی پیرامونی، عامل اصلی انباشت ترس در ذهن وی بوده است. زایش پدیده‌های جدید پیرامونی که بشر برای غلبه بر آنان راه‌حلی ندارد، رسوب ترس در ذهن را همیشه به همراه داشته است. با رشد مستمر عقلی بشر، این نقطه ضعف نیز به‌مرور به‌فرصتی جهت ادامه زندگی کم‌خطر توام با آرامش تبدیل شده است. پدیده همه‌گیری ویروس کرونا (کووید19) نیز از جنس مسائل حادث...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۶)

یادگیری و تمرین شادی اجتماعی مطلب ششم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا را در مورد "یادگیری و تمرین شادی اجتماعی" را در هفته ششم می‌نگارم.در این مختصر نوشته، موضوعی حساس‌تر ناشی از تابوهای موجود در کشور را مورد بررسی قرار خواهم داد. موضوعی‌که در واقع بخشی غیرقابل تفکیک از رنسانس اجتماعی پدیده همه‌گیری ویروس کووید 19 است. از گذشته‌های دور شادی کردن و خندیدن در تربیت سنتی ایرانیان، به‌عنوان مسئله‌ای جدی و دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، تربیتی و حتی مذهبی بوده است. در بعد مذهبی آن، روایت‌های زیاد و حتی متضادی وجود دارد که تکلیف مؤمنین را در این قضیه سخت کرده است. خندیدن با صدای بلند، شوخی کردن درجمع، پرهیز از مسخره کردن و از این قسم موضوع‌ها، در آموزه‌های دینی دارای دستورالعمل بوده است. در بعد تربیتی آن، از بازه منع خندیدن در جمع تا سقف نصیحت "فرزند، جدی بودن رمز موفقیت است"، بخشی از آموزه‌های تربیتی ما ایرانیان از قدیم بوده است. شادی و خنده در بعد اجتماعی...
خواندن ادامه

فرصت اجتماعی کرونا (۵)

تغییر روی‌کرد فکری و رفتاری ایرانیان مطلب پنجم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا را در مورد تغییر روی‌کرد در سیاسی دیدن اکثر پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سمت انسانی‌تر شدن فضای فکری و رفتاری ایرانیان را امروز در هفته پنجم می‌نگارم.در این مختصر نوشته نیز امید دارم چون نوشته‌های قبل، مثبت‌تر دیدن فضای فعلی در دیدن فرصت‌های موجود و در رنسانس اجتماعی ممکن‌تر گردد.اگر به میزان پیام‌های رد و بدل شده فضای مجازی و در پدیده همه‌گیری ویروس کووید 19 از ابتدا تا زمان حال در بایگانی خود مراجعه نمایید، با نکته جالبی مواجه خواهید شد. این پدیده مبارک، کاهش چشم‌گیر حجم بازنشر پیام‌های سیاسی نسبت به پیام‌های اجتماعی است. افزایش حجم تعامل‌های اجتماعی انجام گرفته بین ایرانیان در فضای فعلی، مبین کم‌اثرتر شدن پیام‌های سیاسی چه واقعی و چه غیرواقعی چه بدون منشا و چه با منشا در ذهن و رفتار هم‌میهن‌مان است. رفتار جدید ایرانیان در بازپخش بیشتر پیام‌های اجتماعی، شامل محتواهای فرهنگی، بهداشتی، سرگرمی، آموزشی، علمی و...
خواندن ادامه