تجمیع سلسله گزارش‌های موردی کشورها در فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹)

گزارش حاضر، متن تجمیع‌شده سلسله گزارش‌های تبدیل تهدید به فرصت آموزش و پژوهش غیرحضوری دانشگاهی و به‌خصوص حوزه علوم فنی و مهندسی در ایام همه‌گیری ویروس کرونای کووید۱۹ می‌باشد. در گزارش‌های هفت‌گانه قبل و در ابتدا “تهدید و فرصت‌های پیش‌رو در آموزش و پژوهش غیرحضوری” به‌صورت مجمل بررسی شد. در گزارش‌های دوم الی هفتم، مطالعه تطبیقی عمل‌کردهای آموزشی و پژوهشی به‌صورت غیرحضوری کشورهای “مالزی”، “آلمان”، “انگلستان”، “اسپانیا” و “فرانسه” و دانشگاه‌های مطرح ایران انجام شد. در هر گزارش و به‌طور جداگانه، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش و پژوهش غیرحضوری در دانشگاه‎های کشور باتوجه به رفتار و عمل‌کرد نمونه‌های بررسی شده و به‌خصوص در حوزه علوم فنی و مهندسی ارائه گردید.
در گزارش حاضر و با تجمیع و مقایسه کلی رفتارهای عمل‌کردی نمونه‌های بررسی شده، راه‌کارهایی برای بهتر نمودن وضعیت پیش‌آمده ناشی از محدودیت‌های پدیده کووید۱۹ به‌صورت مدون ارائه شده است.

این سلسله گزارش‌ها، به همت و تلاش اساتید، همکاران و دانشجویان گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهیدبهشتی تدوین شده‌اند. در این موضوع، از حمایت‌های فکری دیگر همکاران دانشگاهی داخل و خارج از کشور و به‌خصوص همکاران دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی با کمک‌های فکری و ارائه بازخوردهای مفیدشان، بهره‌مند بوده‌ایم. بدین‌وسیله سپاس بی‌کران خود را نثار تک‌تک این عزیزان می‌نمایم. عزیزانی که با رفتار حرفه‌ای خود، بار دیگر نشان دادند که کار و رفتار علمی مرز نمی‌شناسد و همکاری فکری حرفه‌ای اصل اولیه در ارتباط علمی است.
درحال حاضر متاسفانه با موج افزایشی جدید بیماری کووید۱۹ در کشور مواجهه شده‌ایم. از سویی دیگر با اعلان دانشگاه‌های مطرح کشور نیز نیم‌سال بعدی دانشگاهی به احتمال زیاد به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد گردید. لذا لازم است با بررسی دقیق عمل‌کرد نیم‌سال فعلی دانشگاهی، برنامه‌ریزی و آمادگی بیش‌تری در نظام آموزشی کشور در مواجهه با این پدیده برای نیم‌سال آتی فراهم گردد. دیگر بهانه غافل‌گیری، بهانه‌ای خوب برای ادامه وجود کاستی‌های نخواهد بود. شاد، سلامت و سرافراز باشید.
دکتر مجید زندی
مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
دانشگاه شهید بهشتی

آخرین به‌روزرسانی