مطالعه موردی: کشور فرانسه- دانشگاه لورن

گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی در سلسله‌ گزارش‌های «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در رشته‌های مهندسی» در تلاش است تا ساختار فعلی آموزش و پژوهش به‌روش غیرحضوری در کشور را تحت اثر همه‌گیری بیماری کرونا (کووید ۱۹)، آسیب‌شناسی و تحلیل نماید. در این سلسله‌ گزارش‌ها، پیشنهادهایی برای بهبود اثرگزاری آموزش و پژوهش غیرحضوری با تمرکز بر حوزه مهندسی ارایه می‌شود.

در گزارش حاضر، اقدام‌ها و سیاست‌های کشور فرانسه (با تمرکز بر دانشگاه لورن) در مواجهه با تهدیدهای همه‌گیری بیماری کرونا در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی بررسی شده‌است. در نهایت باتوجه‌به شرایط حاکم بر فضای کنونی آموزش و پژوهش در کشور، پیشنهادهایی برای بهبود این شرایط ارایه شده‌است.
لازم است سپاس خود را نثار سرکار خانم دکتر گوگ‌ساز بابت تهیه این گزارش نمایم. هم‌چنین سپاس خاص خود را از جناب مهندس فرزان که در جمع‌آوری مطالب زحمت کشیده و نیز جناب مهندس مسیبی که جون همیشه در ویرایش گزارش قبول زحمت کشیده، ابراز می‌نمایم. از آقایان دکتر حمیدرضا زندی و دکتر میلاد بهرامی پژوهش‌گران پسادکترا و مهندس مهدی مجیدی‌نیا در دانشگاه لورن فرانسه نیز که در جمع‌آوری مطالب کمک نموده، سپاس‌گزاری می‌نمایم.
 
مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدید‌پذیر دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجید زندی
 

آخرین به‌روزرسانی