مطالعه موردی: کشور انگلستان دانشگاه کمبریج

در راستای سلسله گزارش‌های گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ با هدف تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش غیرحضوری تدوین و منتشر شده است، طی گزارش‌های دوم و سوم به بررسی اقدام‌ها، سیاست‌های اجرایی و راهکارها در دو کشور آلمان و مالزی پرداخته‌شده است.

در گزارش چهارم به ارایه برنامه‌های جایگزین دانشگاهی در کشور انگلستان تحت شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید۱۹) بدین‌وسیله نمونه‌های از نظام‌های آموزشی که به‌شدت تحت تاثیر تعطیلی واحدها و رکود درآمدی و بحران اقتصادی ناشی از انصراف دانشجویان قرار دارد، پرداخته‌شده است. این گزارش ضوابط جدید و سیاست‌های آموزش غیرحضوری در دانشگاه کمبریج را حول سه محور کلان آموزش، پژوهش و ارزیابی، به‌منظور بهره‌برداری در تدوین نقش هردانشگاه در صورت تداوم این بیماری ارایه می‌دهد. بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را از سرکار خانم دکتر سپیده عابدی که سرپرستی تهیه گزارش را برعهده داشتند، ابراز می‌دارم. از آقایان ابوالقاسم مسیبی و محسن فرزان که زحمت ویرایش گزارش را تقبل نموده و دیگر همکاران گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر که در جلسه‌های مستمر هفتگی در تدوین سلسله گزارش‌های آموزش غیرحضوری ناشی از پدیده همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ هم‌کاری می‌نمایند، سپاس‌گزاری می‌نمایم.

مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجید زندی
بهار ۱۳۹۹

آخرین به‌روزرسانی