در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا (کووید ۱۹) در کشور

پس از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در اسفند سال ۱۳۹۸ و اقدام دولت مبنی بر تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاه‌ها، آموزش ‌عالی در کشور با پدیده جدیدی به نام آموزش و حتی پژوهش مجازی روبرو شده که پیش از این، چندان با جدیت به آن نپرداخته است. متن حاضر، حاصل مباحث مطرح‌شده در جلسه‌های اضطراری و فشرده هفتگی گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی در این دوره است که توسط دکتر سید رضا شمشیرگران، دکتر سپیده عابدی و آقای مهندس ابوالقاسم مسیبی از اعضای گروه مذکور، به رشته‌تحریر در آمده است.


این متن، به‌عنوان نخستین گزارش از سلسله‌ گزارش‌هایی است که برای شناخت بیشتر فرصت‌ها و تهدید‌های آموزش و پژوهش مجازی در حوزه مهندسی نگاشته خواهد شدکه قابل تعمیم بر دیگر رشته‌های دانشگاهی نیز خواهد بود. در گزارش‌های بعدی، مباحث مطرح شده در این متن با تفصیل و واکاوی بیشتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس، روی‌کرد تبدیل تهدید همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ به فرصت در حوزه آموزش و پژوهش مهندسی در سطوح مختلف آموزش عالی به صورت گام‌به‌گام و با استفاده از مطالعه تطبیقی در دیگر دانشگاه‌های دنیا، تحلیل خواهد شد.
در نگارش متن حاضر و تحت‌تاثیر مواجهه سریع با یک تهدید بالقوه در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی، تلاش شده تا سرعت انتشار بر دقت مضاعف در اولویت قرار داده شود، از تمامی خوانندگان تقاضا دارم هرگونه نظر انتقادی و پیشنهادی خود را به دفتر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر و یا شخص اینجانب منعکس نمایند.
موجب تشکر است.
 
مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجید زندی

آخرین به‌روزرسانی