غلبه انسانیت بر ارقام ریاضی

مطلب هشتم رنسانس اجتماعی کرونا، در مورد ” غلبه انسانیت بر ارقام ریاضی” را اینجا می‌نویسم.

چند روزه که بازخوانی کتاب قدیمی مرحوم یدالله سحابی، “خلقت انسان” و به توصیه یکی از دوستان قدیمی را تمام کرده‌ام. نیمه اول کتاب مختصری در یادآوری علوم زیست‌شناسی و زمین‌شناسی است. در نیمه دوم راز خلقت، به زیباترین روش بیان شده است. در این نیمه کتاب و براساس آیات قرآن، هشدار ‌داده شده که انسان برای حساب و کتاب آفریده نشده است. در جای جای متن آن، غلبه انسانیت بر اعداد و ارقام، قابل مشاهده است.
اگر آدم ابوالبشر را اولین انسان دارای معرفت تلقی نماییم، بلافاصله در ابتدای خلقت و با غلبه رفتار حساب‌گرایانه بر افکار انسانی، شروع دردسرهای وی آغاز گردید. اولین رفتار حساب‌گرایانه در نسل حضرت آدم، به کشته شدن هابیل توسط قابیل منتهی شد. تا امروز و با پیشرفت شگرف علم بشری، حساب و کتاب و عدد و رقم، لحظه به لحظه ارزش بیشتری و اهمیت آن نیز در مقایسه با انسانیت وی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. پیشرفت بشر علاوه بر افزایش تلاش و دغدغه‌های وی، غلبه نگرش مادی بر دیدگاه انسانی وی را هرچه بیشتر باعث شده است.
غلبه نگرش مادی در ساختار فکری جوامع بشری تا پدیده همه‌گیری ویروس کووید۱۹ و با استفاده از ابزار ریاضی، سیطره خود را ادامه داده است. ریاضی‌دانان، اقتصاددانان، علمای علم آمار و احتمالات و مهندسین، تمامی مساعی خود را برای غلبه عدد و رقم و ابزار ریاضی بر زندگی بشر انجام داده‌اند. با رشد هرچه بیشتر ارزش ریاضی در زندگی، ارزش انسانی روزبه‌روز کاهش یافته است. کشته‌شدن تعداد زیادی از انسان‌ها در جنگ‌هایی بیهوده و برای برتری عدد و رقمی ملت‌ها و دولت‌ها برهم، بیشترین ضربه‌ها را در تمامی تاریخ بر انسانیت، وارد کرده است. مترمربع‌ها و کیلومترمربع‌هایی جهت برتری سرزمینی عامل کشتار انسانی شده است. به‌دست آوردن میزان عددی دارایی‌های مادی، عاملی در کشتار انسان‌ها و انسانیت بوده است. مردن میلیون‌ها گرسنه در دنیا با عدد و رقم همواره سنجیده شده و نگرش انسانی پدیده فقر، فراموش شده است. همه‌گیری بیماری‌ها، همواره و در دوره‌های مختلف، جان میلیون‌ها انسان را در دوره‌های کوتاه گرفته است. از آنفولانزاهایی اسپانیایی و هنگ‌کنگی در قرن گذشته تا پدیده همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ تا این قرن، بشریت را تهدید کرده و می‌کند.
اما امروز تغییر نگرش در رفتار بشر نسبت به گذشته را می‌توان دید. عدد و رقم در علم اقتصاد دغدغه دولت‌ها بوده ولی دغدغه جدیدی در دنیا، در حال همه‌گیری است. این دغدغه، با صدای رسا فریاد می‌زند که انسان‌ها عدد و رقم نیستند. پس برای حفظ انسانیت، جان تک‌تک افراد فارغ از نژاد و سن و سال مهم است. حفظ انسانیت از عدد و رقم‌های اقتصادی مهم‌تر شده است. این پدیده میمونی است که مانند بقیه رفتارهای اجتماعی جدید ناشی از پدیده همه‌گیری ویروس کووید۱۹، باید آن‌را پاس داشت.
به‌یاری خدا، اتفاق‌های مبارکی برای بشریت در راه است.

آخرین به‌روزرسانی