بازگشت به خویشتن

مطلب چهارم در مورد رنسانس اجتماعی کرونا را برمبنای بازگشت به خویشتن اینجا می‌آورم. این مختصر نوشته نیز تحلیل شخصی اینجانب از این زاویه نگرش به رنسانس اجتماعی ناشی از پدیده کرونا است.

توصیه سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با پاندامی کووید ۱۹، اول رعایت بهداشت فردی و دوم کاهش شدید ارتباطات اجتماعی است. مورد اول در جامعه ایرانی اثر خوبی به‌جای گذاشته است و رعایت بهداشت فردی به‌نحو چشم‌گیری در بخش بزرگی از جامعه افزایش یافته است. یکی از شواهد آن نیز آمار وزارت نیرو در افزایش سی درصدی مصرف آب کشور است. امید است این اثر با تداوم ماندگاری معضل کرونا، به عادت اجتماعی جدید و مبارک ایرانیان تبدیل گردد.
توصیه در کاهش شدید ارتباط اجتماعی، برای ایرانیان که مبنای زندگی و فلسفه آن را در ارتباطات دوستی و خانوادگی تاکنون جستجو می‌کرده‌اند، در ابتدا امری محال به‌نظر می‌آمد. اکنون و پس از چند هفته قرنطینه خانگی خودخواسته توسط بخش بزرگی از ایرانیان، موارد جدیدی برای حفظ روحیه با حفظ ساختار ذهنی اجتماعی، اما به‌طرز جدیدی توسط آنان در حال نهادینه شدن در جامعه است. این بخش از مردم، راه‌کار جدیدی برای سنت حسنه عیددیدنی و صله‌‌رحم با استفاده از فضای مجازی یافته و با دیدن دوستان و اقوام از راه دور، این سنت حسته را به‌نحوه جدیدی به‌جای می‌آورند. برای وقت‌های خالی و زیاد خانه‌نشینی درحال برنامه‌ریزی جدید در تغییر رفتار فردی هستند. برای دیدن فیلم و سریال و مطالعه و کتاب‌خوانی وقت بیشتری می‌گذارند. جستجوی زیادی برای یافتن ارتقای راه‌کارهای جدید حفظ سلامت روح و جسم در فضای شخصی انجام می‌دهند. تمامی اینها نویددهنده بازگشت به خویشتن توسط بخش بزرگی از ایرانیان خواهد بود. دوری از سیستم مهندسی شده ناشی از اقتصاد جهانی برای نوع زندگی ماشینی بشر، توسط آنان درحال به چالش کشیده شدن است.
دکتر مجید زندی- بهار۹۹

آخرین به‌روزرسانی