سه تیم پژوهشی پایا‌ن‌نامه از دانشجویان ورودی ۹۷ مهندسی انرژی‌های‌ تجدید‌پذیر(REDSBU) به ارایه سمینار پرداختند.

به نقل ازنماینده تیم پژوهشی هم‌بست آب، محیط زیست، غذا و انرژی مهندس مهدی صوفی جلسه ارائه سمینار این تیم از دانشجویان انرژی‌های تجدید‌پذیر ورودی ۹۷ دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مکانیک و انرژی – گروه انرژی‌های تجدید پذیر به ریاست دکتر مجید زندی در این دانشکده برگزار گردید.

در ادامه بخشی از چکیده سمیناراین تیم‌ آورده می‌شود:

آب، محیط زیست، غذا و انرژی، چهار منبع حیاتی برای بشر هستند ولی این منابع به دلایلی مانند افزایش جمعیت، شهرنشینی و تغییرات اقلیمی، با چالش‌های بسیاری برای تامین نیازهای بشر مواجه هستند. همچنین این منابع، اثر متقابل بر یکدیگر دارند به همین دلیل نیاز است تا روابط پیچیده بین آن ها در قالب مفهومی به نام هم‌بست مورد مطالعه قرار گیرد.
در تیم وفن با نگرشی بر هم‌بست چهارگانه آب، محیط‌‌ زیست، غذا و انرژی (WEFEN) و با دیدگاه حجمی به این معنا که باید به هر یک از اجزای هم‌بست با دید منطقی نگاه کرد، برای چالش‌های مختلف راه کارهایی ارائه شده است. در این پژوهش، گلخانه رومیزی تاریک انرژیتیک (مهدی صوفی) و گلخانه تاریک انرژیتیک (سارا محمودیان یونسی) به ترتیب در ابعاد خانگی و صنعتی به عنوان راه کاری برای تامین امنیت پایدارغذایی و PWEFEN (یزدان الواری) به عنوان تبدیل تهدید گاز کربن دی اکسید منتشر شده از صنایع به فرصت استفاده در گلخانه و همچنین توسعه زیرساخت‌های سیستم آبرسانی و تصفیه فاضلاب برای رفع مشکل آلودگی هوا به عنوان راه حلی جامع برای توسعه پایدار شهر تهران (مهرزاد رهباردار مجاور) پیشنهاد شده است.

اساتید

دکترمجید زندی
دکترعبداله رشیدی مهرآبادی
دکترمحمد میر دریکوند
دکتررقیه گوگ‌ساز قوچانی

دانشجویان


مهرزاد رهباردار مجاور
M.rahbardarmojaver@mail.sbu.ac.ir
سارا محمودیان
sa.mahmodian@mail.sbu.ac.ir
یزدان الواری
y.alvarimail.sbu.ac.ir
مهدی صوفی
m.soofi@mail.sbu.ac.ir

آخرین به‌روزرسانی