اولین دوره Mech Talk (مک تاک) بهشتی به مناسب هفته پژوهش،
به همت معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در سالن سمینار ساختمان هشترودی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

در تاریخ چهارشنبه ۴ دی ماه با حضور اساتید و دانشجویان و با محوریت ارتباط  دانشگاه با صنعت برگزار‌شد.

در روال این رویداد، سخنران‌ها در زمان معین، در محوریت یک موضوع خاص به سخنرانی و بیان ایده‌ها یا تجربیاتشان می‌پردازند. در اولین دوره این رویداد سخنران‌ها از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی به ایراد سخنرانی و ارائه راهکارهای خود پرداختند.

در پایان نیز نظرهای سازنده حضار ابراز گردید و برای همایش های آتی و نیز چگونگی ارتباط بهتر با صنعت برنامه ریزی های لازم صورت ‌گرفت.

در این همایش آقایان دکتر نیکروش-دکتر زندی-دکتر مجدم-دکتر امامزاده-دکتر عامری-دکتر مصباح-دکتر دیباجیان-مهندس روشندل-دکتر صفر پور-دکتر موسوی ترشیزی حضور داشتند.

در این گردهمایی موضوع ها و مباحث به قرار ذیل مورد بررسی بودند.

  • دکتر زندی به عنوان نمونه ای از پژوهش های کاربردی در مقابله با چالش های ملی، آلودگی هوای شهر تهران و روش عملی رفع آلودگی به صورت ترکیبی از مبدا و درمقصد را راه حل بهینه دانستند. ایشان افزودند که راه حل های این مشکل در مقصد را به دو شکل اکتیو و پسیو باید مدنظر قرار داد. وی در انتها اضافه کردند که معضل اساسی پژوهش در محیط دانشگاهی  پژوهش برای پژوهش بوده و تولید ثروت واقعی از انجام پژوهش دغدغه جدی محققان دانشگاهی نیست.
  • دکتر عامری یافتن نیازهای صنعت و جامعه و حرکت دانشگاه به سمت آن و توضیح تجربیات پژوهشی و پروژه های صنعتی و نیز سیستم CHP تولید آب-ذخیره سازی-سیستم چیلر جذبی-سیستم فاگ-لیراد طراحی نازل را عنوان، و چالش صنعتی را بحث نمود.
  • دکتر موسوی ترشیزی، الودگی محیط زیستی و لزوم بودجه ریزی-تجربیات پژوهشگاه نیرو-بخش مطالعات تطبیقی-مدیریت پژوهش در صنعت و افزایش مدیریت و نظارت پژوهشی مراکز را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.
  • دکتر مجدم تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران، بروز شدن و توجه به نیازهای جامعه از طرف دانشگاه، توجه به بازیگران زیست بوم پژوهش و فناوری با بررسی ارتباط چند سویه جامعه، صنعت و دانشگاه، ارتباط صحیح و اصولی در این زمینه را ارائه دادند.
  • دکتر دیباجیان روش نوشتن پروپوزال با درنظر گرفتن RFP در قراردادهای پژوهشی را عنوان نمود.
  • دکتر امامزاده حرکت دانشجو به سمت مهارت افزایی و تمرکز و مشارکت در پروژه های تولید داخل، بومی سازی محصولات وارداتی، توجه به صنعت در کنار آموزش دانشگاهی را با طرح تجربه های شخصی کارافرینی ابراز داشت.
  • دکتر مصباح عدم وجود رغبت و انگیزه در دانشجویان برای پیگیری مواردی بیش از مباحث تئوری، توجه به نیازهای پنهان و آشکار صنعت و جامعه را و نیازهای بازار کار با بررسی علل عبارت “آخه کار نیست!” را ایراد کرد.
  • مجری برنامه آقای مهندس شهریار شریفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی بودند.

آخرین به‌روزرسانی