کشور مولداوی یکی از کشورهای کوچک با اقتصادی کوچک در اروپا است که پتانسیل تجدیدپذیر بزرگی را دارا است، بر اساس گزارش IRENA 2017 هزینه رقابتی بالقوه بین باد و خورشید با ظرفیتی بیش از ۲۲ گیگاوات است و همچنین در جنوب شرقی اروپا یکی از جذاب‌ترین پتانسیل‌های انرژی بادی را دارا است.

IRENA در گزارشی مربوط به کشور مولداوی ۱۰ نکته کلیدی را بیان کرده است که عبارتند از:

  • اتخاذ یک هدف تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و ارایه پیش‌بینی بلند مدت به عموم توسط دهندگان، سرمایه گذاران و انعکاس دیدگاه انرژی
  • انجام مطالعات و مدل‌سازی هزینه تولید برای شناسایی محدودیت‌ها و شناخت عدم ناتوانایی‌ها در تامین برق
  • تقویت چارچوب قانونی برای اجرای صحیح مزایده تجدیدپذیر
  • ساده نمودن پروسه‌های اداری و تسهیل اجرای آن توسط بخش خصوصی
  • توسعه استراتژی‌ها در بخش زیست محیطی برای ارزیابی و درک پتانسیل‌ها
  • افزایش قدرت بانک‌های محلی برای ارایه تسهیلات مالی به پروژه‌های تجدیدپذیر
  • شناسایی یک مسیر مشخص و بهینه برای افزایش نقش سوخت‌های زیستی در بخش حمل و نقل
  • ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بالقوه زیست توده
  • افزایش توانایی بانک‌داران در پروژه‌های تجدیدپذیر
  • ایجاد محیطی برای افزایش آگاهی و درک از تجدیدپذیر ها برای کشور و شهروندان

سجاد شهروزی

www.irena.org

آخرین به‌روزرسانی