محققان دانشگاه صنعتی لوزان سوییس سلولهای خورشیدی را از سیلیکون و پرووسکیت طراحی کردتد که بازده به آن ۲۵.۲ درصد می­رسد. فناوری تولید این سلول ها به گونه­ای است که می تواند به طور مستقیم به خطوط تولید موجود متصل شود. تیم های تحقیقاتی در Neuchâtel  از آزمایشگاه Photovoltaics EPFL و مرکز CSEM PV سلول پرووسکیت را به طور مستقیم بر روی یک سلول ساخته شده از سیلیکون استاندارد مستقر کرده اند و به رکورد ۲۵.۲٪ رسیدند.

In the field of photovoltaic technologies, silicon-based solar cells make up 90% of the market. In terms of cost, stability and efficiency (20-22% for a typical solar cell on the market), they are well ahead of the competition.

However, after decades of research and investment, silicon-based solar cells are now close to their maximum theoretical efficiency. As a result, new concepts are required to achieve a long-term reduction in solar electricity prices and allow photovoltaic technology to become a more widely adopted way of generating power.

One solution is to place two different types of solar cells on top of each other to maximize the conversion of light rays into electrical power. These “double-junction” cells are being widely researched in the scientific community, but are expensive to make. Now research teams in Neuchâtel — from EPFL’s Photovoltaics Laboratory and the CSEM PV-center — have developed an economically competitive solution. They have integrated a perovskite cell directly on top of a standard silicon-based cell, obtaining a record efficiency of 25.2%. Their production method is promising, because it would add only a few extra steps to the current silicon-cell production process, and the cost would be reasonable. Their research has been published in Nature Materials.

Perovskite-on-silicon: a nanometric sandwich

Perovskite’s unique properties have prompted a great deal of research into its use in solar cells over the last few years. In the space of nine years, the efficiency of these cells has risen by a factor of six. Perovskite allows high conversion efficiency to be achieved at a potentially limited production cost.

In tandem cells, perovskite complements silicon: it converts blue and green light more efficiently, while silicon is better at converting red and infra-red light. “By combining the two materials, we can maximize the use of the solar spectrum and increase the amount of power generated. The calculations and work we have done show that a 30% efficiency should soon be possible,” say the study’s main authors Florent Sahli and Jérémie Werner.

However, creating an effective tandem structure by superposing the two materials is no easy task. “Silicon’s surface consists of a series of pyramids measuring around 5 microns, which trap light and prevent it from being reflected. However, the surface texture makes it hard to deposit a homogeneous film of perovskite,” explains Quentin Jeangros, who co-authored the paper.

When the perovskite is deposited in liquid form, as it usually is, it accumulates in the valleys between the pyramids while leaving the peaks uncovered, leading to short circuits.

A key layer ensuring an optimal microstructure

Scientists at EPFL and CSEM have gotten around that problem by using evaporation methods to form an inorganic base layer that fully covers the pyramids. That layer is porous, enabling it to retain the liquid organic solution that is then added using a thin-film deposition technique called spin-coating. The researchers subsequently heat the substrate to a relatively low temperature of 150°C to crystallize a homogeneous film of perovskite on top of the silicon pyramids.

“Until now, the standard approach for making a perovskite/silicon tandem cell was to level off the pyramids of the silicon cell, which decreased its optical properties and therefore its performance, before depositing the perovskite cell on top of it. It also added steps to the manufacturing process,” says Florent Sahli.

Updating existing technologies

The new type of tandem cell is highly efficient and directly compatible with monocrystalline silicon-based technologies, which benefit from long-standing industrial expertise and are already being produced profitably. “We are proposing to use equipment that is already in use, just adding a few specific stages. Manufacturers won’t be adopting a whole new solar technology, but simply updating the production lines they are already using for silicon-based cells,” explains Christophe Ballif, head of EPFL’s Photovoltaics Laboratory and CSEM’s PV-Center.

At the moment, research is continuing in order to increase efficiency further and give the perovskite film more long-term stability. Although the team has made a breakthrough, there is still work to be done before their technology can be adopted commercially.

احمدرضا صیدی

آخرین به‌روزرسانی